Bar i Albanien

Lokal tid:
00:05:17

Orthodox Church Tirana

Tirana
barLæs mere
Mulliri I Vjeter

Mulliri I Vjeter

Rruga Ibrahim Rugova, Sauk 1
barLæs mere
Bakalli Bar & Restaurant

Bakalli Bar & Restaurant

Rruga e Kavajës, Tiranë
barLæs mere
Folie Terrace

Folie Terrace

Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë
barLæs mere
Egi's Caffe

Egi's Caffe

Rruga Ded Gjo Luli, Tiranë
cafeLæs mere
Tirana International Hotel

Tirana International Hotel

Scanderbeg Square Nr.8, Sheshi Skenderbej Nr.8, Tiranë
spaLæs mere

📑 Alle kategorier i Albanien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning