Seværdigheder i Albanien

Åben kort
Coat of arms: Albanien

10:05:05

Landekode ISO AL

Telefonopkald +355

Tidszone Europe/Tirane

Hovedstad Tirana

Mest populære byer

Bajram CurriKukës AmtBefolkning:5 340
BallshFier AmtBefolkning:7 657
BeratBerat AmtBefolkning:60 031
BilishtKorçë AmtBefolkning:6 250
BulqizëDibër AmtBefolkning:8 177
BurrelDibër AmtBefolkning:10 862
CërrikElbasan AmtBefolkning:6 695
DelvinëVlorë AmtBefolkning:5 754
DivjakëFier AmtBefolkning:8 445
DurrësDurrës AmtBefolkning:201 110
ElbasanElbasan AmtBefolkning:141 714
FierFier AmtBefolkning:120 655
Fushë-KrujëDurrës AmtBefolkning:18 477
GjirokastërGjirokastër AmtBefolkning:25 301
GramshElbasan AmtBefolkning:8 440
KamëzTirana AmtBefolkning:104 190
KavajëTirana AmtBefolkning:40 094
KlosDibër AmtBefolkning:7 873
KorçëKorçë AmtBefolkning:75 994
KrujëDurrës AmtBefolkning:11 721
KrumëKukës AmtBefolkning:6 006
KuçovëBerat AmtBefolkning:12 654
KukësKukës AmtBefolkning:16 719
LaçLezhë AmtBefolkning:17 086
LezhëLezhë AmtBefolkning:15 510
LibrazhdElbasan AmtBefolkning:6 937
LushnjëFier AmtBefolkning:83 659
MaliqKorçë AmtBefolkning:4 290
MamurrasLezhë AmtBefolkning:15 284
ManëzDurrës AmtBefolkning:6 652
MilotLezhë AmtBefolkning:8 461
OrikumVlorë AmtBefolkning:5 503
PatosFier AmtBefolkning:22 959
PeqinElbasan AmtBefolkning:6 353
PërmetGjirokastër AmtBefolkning:5 945
PeshkopiDibër AmtBefolkning:13 251
PogradecKorçë AmtBefolkning:61 530
PoliçanBerat AmtBefolkning:4 318
PrrenjasElbasan AmtBefolkning:5 847
RoskovecFier AmtBefolkning:4 975
RrëshenLezhë AmtBefolkning:8 803
RrogozhinëTirana AmtBefolkning:7 049
RubikLezhë AmtBefolkning:4 454
SarandëVlorë AmtBefolkning:20 227
ShëngjinLezhë AmtBefolkning:8 091
ShijakDurrës AmtBefolkning:7 568
ShkodërShkodër AmtBefolkning:135 612
SukthDurrës AmtBefolkning:15 966
TepelenëGjirokastër AmtBefolkning:4 342
TiranaTirana AmtBefolkning:610 050
Ura VajguroreBerat AmtBefolkning:7 232
Vau i DejësShkodër AmtBefolkning:8 117
VlorëVlorë AmtBefolkning:130 827
VorëTirana AmtBefolkning:10 901

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning