Stacja metra w Albania

Otwórz mapę
Czas lokalny:
08:15:16

Niestety, Stacja metra nie został znaleziony w pobliżu!

Najbardziej popularnych Kategorie:

Punkt zainteresowania

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Sheshi Skënderbej, Tirana
point_of_interestCzytaj więcej
The Puppet Theatre

The Puppet Theatre

Rruga Çamëria, Tiranë
point_of_interestCzytaj więcej
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Sheshi Skënderbej 2, Tirana
point_of_interestCzytaj więcej

Restauracja

Restorant Austria
FAST FOOD E.AGALLIU

FAST FOOD E.AGALLIU

Rruga Ibrahim Rugova, Tirana
restaurantCzytaj więcej
Sufllaqe speciale
Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

RR. Reshit Collaku, 3,, Tiranë
restaurantCzytaj więcej

Sklep odzieżowy

PENNYBLACK Tirane

Rruga Ibrahim Rrugova ., Tirane
clothing_storeCzytaj więcej
London Shop
SportBox Myslym Shyri

YAMAMAY TIRANA TOPTANI SHOPPING CEN

Rruga Abdi Toptani, Tirana
clothing_storeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy