Metrostation i Albanien

Lokal tid:
08:11:54

Desværre, der er ingen steder i Albanien

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Sheshi Skënderbej, Tirana
point_of_interestLæs mere
The Puppet Theatre

The Puppet Theatre

Rruga Çamëria, Tiranë
point_of_interestLæs mere
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Sheshi Skënderbej 2, Tirana
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Restorant Austria
Sufllaqe Gjoni

Sufllaqe Gjoni

Rruga e Kavajës, Tiranë
restaurantLæs mere
Sufllaqe speciale
Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

RR. Reshit Collaku, 3,, Tiranë
restaurantLæs mere

Tøjbutik

PENNYBLACK Tirane

Rruga Ibrahim Rrugova ., Tirane
clothing_storeLæs mere
London Shop

London Shop

Rruga rreshit colllaku, Tiranë
clothing_storeLæs mere
SportBox Myslym Shyri

📑 Alle kategorier i Albanien

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning