Metrostation i Albanien

Åben kort
Lokal tid:
08:25:35

Beklager, Metrostation blev ikke fundet i nærheden!

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Sheshi Skënderbej, Tirana
point_of_interestLæs mere
The Puppet Theatre

The Puppet Theatre

Rruga Çamëria, Tiranë
point_of_interestLæs mere
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Sheshi Skënderbej 2, Tirana
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Restorant Austria
FAST FOOD E.AGALLIU

FAST FOOD E.AGALLIU

Rruga Ibrahim Rugova, Tirana
restaurantLæs mere
Sufllaqe speciale
Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

Delicatezze di mare - Ristorante Specialità Pesce Tirana

RR. Reshit Collaku, 3,, Tiranë
restaurantLæs mere

Tøjbutik

PENNYBLACK Tirane

Rruga Ibrahim Rrugova ., Tirane
clothing_storeLæs mere
London Shop

London Shop

Rruga rreshit colllaku, Tiranë
clothing_storeLæs mere
SportBox Myslym Shyri

YAMAMAY TIRANA TOPTANI SHOPPING CEN

Rruga Abdi Toptani, Tirana
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning